Entries by Revolution toimitus

Liikunta monipuolisena terveyden edistäjänä

  Yhä vahvistuvan tutkimusnäytön perusteella säännöllinen, määrällisesti riittävä ja kohtalaisesti kuormittava kuntoliikunta ehkäisee monia elintapasairauksia sekä painon nousua lähes suorassa annos-vaste -suhteessa liikunnan määrään. Lisäksi on hyvä huomioida, että liikunta vähentää monien sairauksien riskitekijöitä myös riippumatta kehon painossa näkyvistä vaikutuksista.

,

Syö itsellesi isommat lihakset

  Optimaalista lihasmassan kasvatusta ajateltaessa treeniä pidetään usein merkittävimpänä tekijänä ja ruuan rooli jätetään helposti pienemmälle huomiolle. Syömämme ruoka toimii kuitenkin niin lihasten polttoaineena, kuin kasvun mahdollistajana: jos emme syö tarpeeksi, eivät lihakset kasva. Kuinka paljon sitten on tarpeeksi?

, ,

Haasteena erilaiset työajat

  Työajat tuovat omat haasteensa ateriarytmiin. Erityisesti kiire ja työn tunteminen valintoja rajoittavana tekijänä vaikuttavat negatiivisesti ravitsemuskäyttäytymiseen. Kuntoilija, joka tekee vuorotyötä, haastaa itsensä ateriarytmin lisäksi myös muilla tavoin. Vuorotyö, erityisesti sellainen, jossa tehdään myös yöllä töitä, vaikeuttaa tuottavan harjoittelun tekemistä ja altistaa monille terveysriskeille. Vuorotyöläisen on entistä tarkemmin pidettävä huoli ateriarytmistään.

,

Ravinnon rooli unen saannissa ja laadussa

  Tietyillä ruoka-aineilla on merkittävä yhteys unen saantiin ja laatuun. Esimerkiksi joidenkin yrttien ja ravintolisien on todettu edistävän hyvää unta. Vastaavasti esimerkiksi alkoholi ja kofeiini vaikuttavat uneen sen laatua heikentävästi. Nukahtamista vaikeuttaa ja helpottaa myös tietyt ruokavalion perusperiaatteet. Säännöllinen ateriarytmi ja eri ruoka-aineiden oikein ajoitettu nauttiminen ovat omiaan huolehtimaan laadukkaasta unesta.

Eroon pömppövatsasta

Vatsan pömpöttäminen on yleinen ongelma ja siihen on käytännössä kolme syytä, joita ovat liiallinen lämpöeristekerroksen määrä, vatsan turvotus sekä tukilihasten heikkoudesta johtuva pömpötys. Nämä kaikki ovat onneksi melko helposti korjattavia ongelmia. Tässä näet esiteltynä muutaman toimivan ratkaisun: