Liikunta monipuolisena terveyden edistäjänä

 

Yhä vahvistuvan tutkimusnäytön perusteella säännöllinen, määrällisesti riittävä ja kohtalaisesti kuormittava kuntoliikunta ehkäisee monia elintapasairauksia sekä painon nousua lähes suorassa annos-vaste -suhteessa liikunnan määrään. Lisäksi on hyvä huomioida, että liikunta vähentää monien sairauksien riskitekijöitä myös riippumatta kehon painossa näkyvistä vaikutuksista. Lue lisää

, ,

Haasteena erilaiset työajat

 

Työajat tuovat omat haasteensa ateriarytmiin. Erityisesti kiire ja työn tunteminen valintoja rajoittavana tekijänä vaikuttavat negatiivisesti ravitsemuskäyttäytymiseen. Kuntoilija, joka tekee vuorotyötä, haastaa itsensä ateriarytmin lisäksi myös muilla tavoin. Vuorotyö, erityisesti sellainen, jossa tehdään myös yöllä töitä, vaikeuttaa tuottavan harjoittelun tekemistä ja altistaa monille terveysriskeille. Vuorotyöläisen on entistä tarkemmin pidettävä huoli ateriarytmistään. Lue lisää